Kattoroikko

E12

2.100,002.350,00

Poista

koko Ø 6,1m, h 1,2 m